PALO ALTO – Green Acres 18 of 28

PALO ALTO – Green Acres 18 of 28


green acres1

 

green acres2

 

SOLD: 4 Listings

Avg. Sold Price: $2,405,498

$/Sq.Ft.: $935

Avg. Sq. Ft.: 2,589