PALO ALTO – Charleston Meadows 27 of 28

PALO ALTO – Charleston Meadows 27 of 28


charleston meadows1

 

charleston meadows2

 

charleston meadows3

 

SOLD: 7 Listings

Avg. Sold Price: $1,477,184

$/Sq.Ft.: $935

Avg. Sq. Ft.: 1,650