Santa Clara – 95131– North Valley – CA – 40/51

Santa Clara – 95131– North Valley – CA – 40/51


Santa Clara – 95131– North Valley – CA – 40/51

pic 1

 

City: San Jose, CA
County: Santa Clara County, CA

Estimated zip code population in 2011: 28,809
Zip code population in 2010: 28,565
Zip code population in 2000: 26,384

map 1 map sales pie name biz pic 2 pic 3 pic 4