API / Score 9 –  Santa Clara County –  Elementary Schools – 94022 – 95196

API / Score 9 – Santa Clara County – Elementary Schools – 94022 – 95196


API / Score 9 –  Santa Clara County –  Elementary Schools – 94022 – 95196

pic 1

map

chart 9

Sutter Elementary School :

 pic 2

 

Millbrook Elementary School :

 pic 4

Christa McAuliffe Elementary School :    pic 5